4454139131221239672422733618909124230394851207njpg

De oprichting in 1981 ….

De Zonnebloem, afdeling St.-Annaparochie e.o. is opgericht in 1981. 

Wij vertegenwoordigen de dorpen St.-Annaparochie, Minnertsga, Nij Altoenae, Oude Bildtzijl, St.-Jacobiparochie, Vrouwenparochie, Westhoek, Menaam, Berltsum, Wier, Bitgum, Bitgummole en Ingelum.

De Zonnebloem is door de jaren heen erg veranderd. Er is ontzettend veel ruimte om leuke dingen te ondernemen die de deelnemers zelf graag willen doen. 

Welke leuke dingen ondernemen we ….

Mensen met een lichamelijke beperking (onze deelnemers) die zich aansluiten bij de Zonnebloem mogen zelf aangeven wat ze het liefst eens zouden willen doen. Naar een kermis, strand of naar de Visserijdagen in Harlingen, in principe is alles mogelijk. De vrijwilligers doen hun uiterste best om dit allemaal voor elkaar te krijgen. Daarnaast  bedenken de vrijwilligers ook een aantal dagtochten. 

Even een kopje koffie ….

Ook kunnen deelnemers van De Zonnebloem bezoek ontvangen van een vrijwilliger. De frequentie van een bezoek hangt af van de wens van de deelnemer. Ook wat ze samen willen ondernemen hangt af van wat de deelnemer wil. Even een gesprek met een kopje koffie, een wandeling maken, foto’s bekijken. Er is veel mogelijk. De vrijwilliger is er niet om iets schoon te maken, een boodschapje of andere werkjes te doen. Deze bezoekjes zijn bedoeld voor een beetje ontspanning.

Wie betaalt het ….

De deelnemers betalen een marktconforme bijdrage en onze penningmeester doet uiteraard ook een duit in het zakje. Hiermee zijn onze activiteiten dan ook betaalbaar.

De vrijwilligers van onze afdeling verkopen loten (in de zomermaanden) in de dorpen. Dit vormt de basis om onze activiteiten te financieren. 

Verder ontvangen wij donaties waar wij ontzettend blij mee zijn. U kunt, indien u dit wenst, in uw testament een nalatenschap ten gunste van de Zonnebloem afdeling St.-Annaparochie e.o. opnemen. 

Ben jij de vrijwilliger die wij zoeken ….

Elk uitstapje is weer een feestje. Zonder onze vrijwilligers kunnen wij geen leuke uitstapjes meer organiseren. Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. Ben jij enthousiast, vrolijk en houd je van gezelligheid? Meld je dan aan bij ons als vrijwilliger. 

De variatie aan werkzaamheden is erg groot. Je kunt meehelpen met activiteiten organiseren, een deelnemer bezoeken, loten verkopen of zelfs een bestuursfunctie vervullen. 

Meld je aan via ; zonnebloemsintannaparochie@gmail.com

Ben jij het bestuurslid die wij zoeken....

Heb je bestuurservaring en ben je een paar uur in de week beschikbaar, dan ben je van harte uitgenodigd om eens met ons te komen praten.

 

Het bestuur van De Zonnebloem Afdeling St.-Annaparochie e.o.

Marja Vos, secretaris

Hette Veldema, Voorzitter

www.zonnebloem.nl/stannaparochie

emailadres ✉ : zonnebloemsintannaparochie@gmail.com 

Facebook:

https://www.facebook.com/profile.php?id=61558200844973

Instagram: 

https://www.instagram.com/zonnebloemsintannaparochie2024/

 

De rolstoelfiets, indien nodig met rolstoel, kunt reserveren bij de receptie van de Beuckelaer, standplaats rolstoelfiets is bij het Van Harenshuus cingel 2 te Sint Annaparochie.

Receptie Beuckelaer Sint Annaparochie

0518-401532

 

Marja Vos

06-57978557
contactformulier

Contact & Aanmelden

Heb jij een lichamelijke beperking en wil je deelnemen aan onze activiteiten of wil je je aanmelden als vrijwilliger bij de afdeling?

Specialiteiten

  • Bezoek aan dierentuinen en natuurparken
  • Bezoekwerk
  • Buitenactiviteiten
  • Evenementen en festivals
  • Kunst en cultuur