Donateur

Wilt u het werk van De Zonnebloem steunen, dan kunt u ondersteunend lid worden.

Door ondersteunend lid te worden betekent, dat u ons jaarlijks (structureel) financieel steunt.

Met uw bijdrage kunnen wij de extra kosten dekken die gemoeid zijn met de organisatie van aangepaste vakanties, dagactiviteiten en huisbezoeken.

Neem voor meer informatie contact op met het Landelijk kantoor van De Zonnebloem in Breda, telefoon (076) 5646464 of kijk op de website www.zonnebloem.nl .

Indien u expliciet de afdeling Vlissingen wenst te ondersteunen,kunt u een bedrag overmaken naar rekening NL19RABO0308204603 t.n.v. Nat.Vereniging de Zonnebloem te Vlissingen.

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

 

Jaap Versteeg

0118-471831
contactformulier

Contact & Aanmelden

Heb jij een lichamelijke beperking en wil je deelnemen aan onze activiteiten of wil je je aanmelden als vrijwilliger bij de afdeling?