dorpswandeling-persjpg

Welkom bij De Zonnebloem, afdeling Waspik

De Zonnebloem is er voor iedereen met een fysieke beperking vanaf 18 jaar, en die door deze beperking zich eenzaam voelen, eenzaam zijn en hierdoor in een sociaal isolement dreigen te geraken.  Vaak zijn dit langdurig zieken, gehandicapten en nog vaker hulpbehoevende ouderen.

Met de wereldwijde pandemie zijn heel veel mensen en ook heel veel jongeren in een isolement geraakt. Bijna iedereen heeft aan den lijve ondervonden wat dat sociaal-emotioneel met je doet. Voor de doelgroep is dat een nog meer uitgesproken situatie.

Samen met de vrijwilligers van de afdeling Waspik proberen we door het organiseren van activiteiten of een dagje uit,  de gasten bij het maatschappelijk leven te betrekken, zodat ze in het leven staan en niet aan de zijlijn. We brengen ook bezoek aan huis, of in één op één contacten gaan we met een of twee gasten ergens heen. Van theater tot samen boodschappen doen. Van met de bus naar de Beekse Bergen tot een bootreis met de boot van de Zonnebloem. Op die manier proberen we de mantelzorger of partner te ontlasten.

Helaas brengen al deze activiteiten en inspanningen ook kosten met zich mee.

Draagt u onze afdeling een warm hart toe, dan is uw bijdrage van harte welkom op ons bankrekeningnummer NL92 RABO 0156 5977 21.

Wij maken deel uit van de Nationale Vereniging De Zonnebloem, maar zijn een zelfstandige afdeling. De vrijwilligers zijn de leden van de vereniging en via de Regio Midden-Langstraat worden wij vertegenwoordigd in de Nationale Vergadering.

Piet Boons

0416-313224
contactformulier

Contact & Aanmelden

Heb jij een lichamelijke beperking en wil je deelnemen aan onze activiteiten of wil je je aanmelden als vrijwilliger bij de afdeling?

Specialiteiten

  • Kunst en cultuur
  • Buitenactiviteiten
  • Bioscoopbezoek
  • Bezoekwerk
  • Bezoek aan dierentuinen en natuurparken