foto-voor-de-sitejpg

Hartelijk welkom op de website van de Zonnebloemafdeling Zevenaar-West

Via deze site willen wij ons voorstellen en verslag doen van onze activiteiten.
Door het plaatsen van persberichten en foto's kunnen gasten en vrijwillig(st)ers nog eens op hun gemak kijken naar hetgeen ze beleefd hebben.

De afdeling Zevenaar-West is opgericht op maandag 11 september 1995. Omdat de afdeling Zevenaar te groot werd heeft er toen een splitsing plaatsgevonden.
De splitsing in Zevenaar is gemaakt op basis van postcode:
6901 en 6902 vallen onder de afdeling Zevenaar-Oost 
6903 en 6904 behoren bij de afdeling Zevenaar-West.

Op 1 januarai 2017 is de afdeling Babberich, Ooy en Oud-Zevenaar afkorting BOOZ samen gegaan met Zevenaar-Oost onder de naam Zevenaar-Oost/BOOZ

 

Het bestuur van Zevenaar-West bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter Hanneke Bannink    
Secretaris Jopie Boone  0316-332200  jopieboone54@gmail.com
Penningmeester Peter van Maurik    
Bezoekwerk Tine Boersma 0316-342133 tine.boersma@outlook.com
Activiteiten Jaap Huissoon    j.huissoon@upcmail.nl


Wat kunt u doen?

Wilt u ook actief deelnemen aan onze afdeling?
Dat kan!

Vrijwilliger worden?

Zonnebloemvrijwilligers zetten zich in voor mensen met lichamelijke beperkingen. Zij organiseren bezoek aan huis, activiteiten buitenshuis, vakanties en evenementen om zo het leven van andere mensen te verrijken.

De werkzaamheden bij onze Zonnebloemafdeling zijn:

  • regelmatig bezoeken van langdurig zieken, lichamelijk gehandicapten en hulpbehoevende ouderen
  • organiseren, coördineren en begeleiden van afdelingsactiviteiten
  • bijwonen van afdelingsvergaderingen
  • bestuurswerk
  • communicatiewerkzaamheden
  • werken aan projecten en nieuwe ideeën vormgeven

Wilt u ook iets betekenen voor de fysiek beperkte oudere mensen bij u in de buurt? Meld u dan aan bij Tine Boersma, bestuurslid bezoekwerk, telefoonummer 0316-342133.

Donateur worden?

U kunt het plaatselijke Zonnebloemwerk ook financieel ondersteunen door een bedrag te storten op rekeningnummer NL65 RABO 0384 859 771 ten name van Zonnebloemafdeling Zevenaar-West. 

Sponsor worden?

Steeds meer bedrijven besteden aandacht aan maatschappelijk ondernemen en steeds meer organisaties zijn blij met een samenwerking met het bedrijfsleven. Ook de Zonnebloem afdeling Zevenaar-West is dankbaar voor een helpende hand van bedrijven. Wilt u een activiteit binnen onze Zonnebloemafdeling sponsoren of wilt u ons daarbij met menskracht helpen? Neem dan contact op met onze secretaris.

Zonnebloemers zijn mensen die vragen hoe het met je gaat
               en ook nog wachten op je antwoord!
                               (anoniem)

Als ieder mens één ander mens gelukkig zou maken,
                  was de hele wereld gelukkig
                               (Wim Kan)

 
What do you want to do ?
New mail
 

Jopie Boone

0316-332200
contactformulier

Contact & Aanmelden

Heb jij een lichamelijke beperking en wil je deelnemen aan onze activiteiten of wil je je aanmelden als vrijwilliger bij de afdeling?

Specialiteiten

  • Kunst en cultuur
  • Creatieve workshops
  • Bezoekwerk