Zonnebloem afdelingswebsite

Vrijwilligerswerk

Is vrijwillig
Maar niet vrijblijvend
Is verbonden
Maar niet gebonden
Is onbetaalbaar
Maar niet te koop
Is positief denken
Is positief doen
Met als enige doel
Voor jezelf en een ander een goed
Gevoel
.

Namens de Zonnebloem afdeling Zoetermeer-Zuid heet ik u van harte welkom op onze website. Via deze website willen wij verslag doen van al onze activiteiten en u op de hoogte brengen van de dingen die komen gaan en leven binnen de vereniging.

Contactgegevens secretariaat
zonnebloemzoetermeerzuid@gmail.com
(06) 292 39 072

Afdeling Zoetermeer-Zuid

Wij hebben een gezellige afdeling met ongeveer 70 vrijwilligers.
De plaatselijke afdeling kiest, al dan niet uit haar midden, een plaatselijk bestuur. Alle vrijwilligers van een afdeling van de Zonnebloem zijn automatisch lid van de afdeling en hebben een stem in de afdelingsvergaderingen.

Zonnebloem Zoetermeer-Zuid probeert op lokaal niveau de landelijke doelstelling van de Nationale Vereniging de Zonnebloem te verwezenlijken.
Om die doelstellingen te kunnen verwezenlijken wordt er door vrijwilligers voornamelijk veel bezoekwerk gedaan. De deelnemers van de Zonnebloem worden regelmatig aan huis bezocht maar er worden ook allerlei activiteiten georganiseerd om zo onderling contact te kunnen (blijven) houden, een sociaal isolement te voorkomen en natuurlijk gewoon voor de gezelligheid en ter ontspanning.

Zonnebloem afdeling Zoetermeer-Zuid zet zich in voor mensen, die door ziekte of handicap lichamelijke beperkingen hebben. In totaal werken er ongeveer 70 vrijwilligers bij onze afdeling. Zij bezoeken zieke en gehandicapte mensen aan huis. Gewoon voor een praatje of een kopje koffie.

Gezelschap, contact en een goed gesprek staan tijdens het Zonnebloembezoek centraal. De huisbezoeken leiden soms ook tot ondernemende initiatieven. Samen naar de film, een theatervoorstelling, het museum of een concert bijvoorbeeld. Of gewoon een eindje wandelen, een middagje winkelen, een potje schaken, et cetera. 

De Zonnebloem wil een positieve bijdrage leveren aan het leven van mensen die door ziekte, handicap of gevorderde leeftijd lichamelijke beperkingen hebben en voor wie als gevolg daarvan sociaal isolement dreigt. Door mogelijkheden te bieden om contacten te leggen en erop uit te trekken, leveren onze vrijwilligers een plezierige impuls aan hun leven.   

De Zonnebloem maakt zich ernstig zorgen over de positie van mensen die door ziekte, handicap of gevorderde leeftijd lichamelijke beperkingen hebben. Uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat sociale uitsluiting juist bij deze groep veel voorkomt. Een slechte gezondheid wordt gezien als één van de risicofactoren voor sociale uitsluiting. Door de vergrijzing, het toenemend individualisme, de verharding van de maatschappij en het afbrokkelen van de sociale structuren dreigen bovendien steeds meer mensen in Nederland, met name in de grote steden, in een sociaal isolement te raken.   

Ook de ontwikkelingen in de gezondheidszorg zijn zorgwekkend. Bezuinigingen zijn aan de orde van de dag en het verplegend personeel heeft steeds minder tijd en aandacht voor zieke en gehandicapte mensen. De Zonnebloemvrijwilligers zien juist dit persoonlijke contact als hun kernactiviteit.

Onze Zonnebloemafdeling Zoetermeer-Zuid is opgericht in februari 1992.

De afdeling omvat de volgende postcodegebieden:
2711 - Stadscentrum
2712 - Dorp
2713 - Driemanspolder
2715/2716 - Meerzicht
2718/2719 - Rokkeveen
2722 - Palenstein
of te wel alle wijken ten zuiden van de Amerikaweg, Europaweg en Australiëweg.
De wijken ten noorden van deze lijn vallen onder de afdeling Zoetermeer-Buytenwaert.

We maken deel uit van de regio Wilsveen. De regio omvat de volgende afdelingen:
Leidschendam / Voorburg
Voorburg midden
Voorburg Esselo
Rijswijk nieuw
Rijswijk oud / Voorburg West en
Zoetermeer Buytenwaert

 
What do you want to do ?
New mail

Nel van Pelt

06-29239072
contactformulier

Contact & Aanmelden

Heb jij een lichamelijke beperking en wil je deelnemen aan onze activiteiten of wil je je aanmelden als vrijwilliger bij de afdeling?

Specialiteiten

  • Uit eten/terrasje pakken
  • Winkelen
  • Buitenactiviteiten
  • Bezoekwerk
  • Bezoek aan dierentuinen en natuurparken