Over de drempel

Toegankelijke verkiezingen zijn eerlijke verkiezingen

De toegankelijkheid van stembureaus is belangrijk voor een goed functionerende democratie. Onlangs bleek uit een steekproef door Ongehinderd dat ruim 75 procent van de stembureaus, die gemeenten zelf als toegankelijk beschouwen, eigenlijk niet aan alle eisen voldoen. Dit nieuws wijst op een ernstig probleem wat een eerlijke en inclusieve democratie in de weg staat.

Het recht om te stemmen is de basis van elke democratie, en dat moet voor iedereen toegankelijk zijn, ongeacht hun beperkingen. Het feit dat veel stembureaus niet voldoen aan deze fundamentele eis, is zorgwekkend. Demissionair minister van Binnenlandse Zaken Hugo de Jonge erkent de problemen, maar benadrukt dat snelle oplossingen moeilijk te realiseren zijn vanwege de locaties van stembureaus in scholen, gymzalen en gemeentehuizen. Gemeenten moeten echter actief naar alternatieve oplossingen zoeken en investeren in toegankelijkheid.

Wat nog zorgwekkender is, is dat gemeenten zichzelf veel positiever beoordelen dan de realiteit laat zien. Na een eigen steekproef beweert slechts 3 procent van de gemeenten dat hun stembureaus niet aan de criteria voldoen, wat duidt op een gebrek aan eerlijke zelfevaluatie en een gebrek aan inzicht in wat mensen met een beperking nodig hebben om tot stemmen te komen.

Bovendien tonen deze bevindingen aan dat de huidige toegankelijkheidscriteria van het ministerie ontoereikend zijn. Ze leggen voornamelijk de nadruk op fysieke toegankelijkheid voor mensen met motorische beperkingen, terwijl de behoeften van mensen met zintuiglijke handicaps zoals slechthorenden en slechtzienden onvoldoende worden erkend. Het is van belang dat de criteria worden uitgebreid en verbeterd om ervoor te zorgen dat iedereen zonder obstakels kan stemmen.

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen heeft minister De Jonge verschillende onderzoeken en evaluaties gepubliceerd. Hoewel het positief is dat er aandacht wordt besteed aan dit probleem, is het van groot belang dat de aanbevelingen serieus worden genomen en omgezet in actie.

Een democratie kan alleen goed functioneren als elke burger op een gelijke en toegankelijke manier kan deelnemen aan verkiezingen. Gemeenten moeten, met steun van de nationale overheid, snel en doelgericht actie ondernemen om deze problemen op te lossen. Alleen dan kunnen we zeker zijn van een democratisch proces dat iedereen de kans geeft om hun stem te laten horen om onze samenleving sterker en rechtvaardiger te maken.

 

Max de Bruin

Max gebruikt sinds 10 jaar een rolstoel en elke keer weer ervaart ze dat de wereld niet goed genoeg is ingericht voor mensen met een handicap. In haar blog vertelt ze wat ze meemaakt, wat haar observaties zijn en hoe ze hiermee omgaat. Soms zwaar, maar altijd met een knipoog.