Tips voor de werving van bestuursleden

Zonnebloem afdelingsnieuws

Onderstaand een rijtje do's en don'ts voor de werving van bestuursleden. Heb je ook tips, we horen het graag!

 

Bestuursopvolging: een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle vrijwilligers!

1. Sta er met alle vrijwilligers in het overleg uitvoerig bij stil, je legt hiermee de verantwoordelijkheid ook uitdrukkelijk bij hen neer en je voorkomt hiermee dat ze denken dat het bestuur het zelf wel oplost. Zij zijn de leden van jouw afdeling! Zij moeten voordragen en stemmen. Als er een groot probleem is, maak ze dan ook bewust van het probleem. 

2..Is er iemand uit de vrijwilligersgroep die het zouden kunnen? Vraag een paar mensen : wie het zouden kunnen (capaciteiten), denk jij?

De kwaliteit in de groep wordt aangeduid, die kan je dan vervolgens ook gewoon vragen, draagvlak  is namelijk ook belangrijk (voorkom: ‘als die het wordt ben ik weg”!)

3. Mensen willen gevraagd worden, bestuursleden hebben een soort van ego, willen kunnen zeggen; ‘ze hebben mij gevraagd, ‘ en feitelijk ook impliciet horen ze dan dat ze geschikt zijn.  Dat is  een steuntje in de rug: Ik kan het dus  doe ik het, ik heb draagvlak. Hun eventuele onzekerheid wordt gereduceerd. Uit onderzoek is meer dan 70 % is gevraagd!!!!

4. Mensen die met pre pensioen gaan direct vragen.

5. Mensen uit de politiek. Zij willen vaak graag een maatschappelijke bijdrage leveren, dat staat politiek gezien heel goed. Zeker als je wethouder wilt worden.

6. Mensen die al een bestuursbaan elders hebben, besturen is niet tijdrovend, als je er steeds meer naast gaat doen voor de vereniging , wel..  Dan heb je feitelijk tijd over als bestuurder. 

7. Namen opschrijven  iedereen laten nadenken over zijn netwerk, niet wie zouden het willen maar wie zou het kunnen? Rondje maken tijdens de vergadering met alle vrijwilligers, een voor een je vrijwilligers tijd geven en laten nadenken.

8. Kunnen ze het? Of ze willen , bepalen ze zelf !! Grootste valkuil , NIVEA geldt ook hier: niet voor een ander denken.

9. ‘Pietje en Jantje zijn al zo druk’. Drukke mensen kunnen alles. Mensen waarvan je denkt die is al zo druk doet het er gewoon bij. Mensen waarvan je denkt: die hebben tijd genoeg, zijn hoegenaamd druk. Niet iedereen kan veel ballen in de lucht houden, maar veel mensen kunnen dat wel en vinden dat leuk!

10. Mensen die een goede baan gehad hebben, leidinggevende ervaring hebben En of ergens voor (durven) te gaan  staan. Enigszins stevige persoonlijkheden. Besturen makkelijker en zien er minder tegen problemen en weerstand op, kunnen hun vrijwwilligers -wel- zover krijgen dat ze bijvoorbeeld loten verkopen. En een grote groep van 50 vrijwilligers stil te krijgen en te laten participeren is best een kunst. Laat ze goed luisteren naar elkaar.

Jonge leidinggevenden? Ook voor jonge mensen die dit willen leren en zich een tijdlang verbinden willen, prima! Staat goed op de CV als je werk zoekt. Vanuit de regio is ondersteuning mogelijk!

11. Ook belangrijk! Wat geef je aan als het gaat om het aantal uren dat je er aan moet besteden hoeveel is dat? Trek je aan of schrik je af?

Reken het voor maar doe dit zonder de huidige bijbaantjes die niets met de rol van de betreffende bestuurder te maken hebben!

X is voorzitter maar bezoekt ook 5 gasten en verkoopt de helft van de loten. Dit houd je buiten beschouwing.

Dat  heeft niets met de bestuurdersrol te maken, de bestuurder moet dit werk delegeren (kunnen)

12. Wie gaan de gesprekken aan  met de potentials, ik hoop niet de vertrekkende mensen! Mensen gaan voor mensen die ergens warm voor lopen en die blijven! Die moeten aardig zijn en leuk , daar wil je bij horen of niet.

De mensen die in het bestuur verder gaan en het meeste click hebben met de nieuwe kandidaat zijn het meest geschikt. Daarmee gaat de nieuwe bestuurder zich verbinden, die personen moeten hem aanspreken.

Als jij er ‘helemaal klaar mee’ bent en je wilt stoppen straal je dat ook uit, daar werf je niemand mee!

13 Lijstje, rondje maken en namen op een rij zetten maar tevens ook goed  afspreken wie de persoon gaat benaderen en voor wanneer. Iemand die hem kent met de meest passende bestuurslid die verder gaat!

14. Evalueer de reulataten in het volgend overleg, maak hier apart agendapunt aan en zel het bovenaan de agenda. Vervolgstappen bespreken.

 

 

 

 

 

 

 

Martin Koerntjes

026-3115544
contactformulier

Contact & Aanmelden

Heb jij een lichamelijke beperking en wil je deelnemen aan onze activiteiten of wil je je aanmelden als vrijwilliger bij de afdeling?

Specialiteiten

  • Kunst en cultuur
  • Creatieve workshops
  • Buitenactiviteiten