Doelgroep

Kleinschalige vakanties

De Zonnebloemvakanties zijn voor mensen vanaf 18 jaar die afhankelijk zijn van verpleging en/of persoonlijke verzorging en/of binnen- en/of buitenshuis rolstoelgebonden zijn. Zij kunnen alleen of met een medereiziger (met of zonder lichamelijke beperking) aan onze vakanties deelnemen.

Omdat de Zonnebloem gespecialiseerd is in de zorg voor mensen met een lichamelijke beperking is deelname niet mogelijk voor mensen met een verstandelijke- of psychische beperking, met gedragsproblemen, of met een vorm van dementie.

Ook wanneer iemand een besmettelijke ziekte heeft of wanneer er bijvoorbeeld een resistente bacterie is vastgesteld, kan deze niet deelnemen aan een kleinschalige vakantie.